Erkend dienstverlener
KMO-portefeuille

BDDB erkend dienstverlener KMO-portefeuille

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies & Opleiding
Registratienummers DV.A219751 & DV.O219947

Meer info: www.kmo-portefeuille.be

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Om van deze subsidies te genieten, moet u een beroep doen op een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener. BDDB bv werd door de Vlaamse Overheid gecertificeerd als erkende dienstverlener voor de pijlers ‘Advies’ & ‘Opleiding‘.

Hoeveel steun ontvangt u?

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

advies

Wat houdt dit advies precies voor u in?

 • wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
 • doel: de raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

Voorbeelden van gesubsidieerd advies zijn

 • een communicatieplan opstellen
 • een marketingplan opstellen
 • een marktanalyse maken
 • een investeringsanalyse maken

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie bij de kmo-portefeuille:

 1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het doel? Uw onderneming vooruithelpen.

Voor meer informatie: zie www.kmo-portefeuille.be

opleiding

Wat houdt deze opleiding precies voor u in?

 • wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
 • wie: voor de werkenden in uw bedrijf
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
 • doel: uw onderneming professionaliseren

Voorbeelden van gesubsidieerde opleiding:

 • een training van communicatieve vaardigheden
 • een opleiding crisiscommunicatie
 • een opleiding leiderschapsontwikkeling

Voor meer informatie: zie www.kmo-portefeuille.be

veelgestelde vragen

Wie kan gebruik maken van de subsidiemaatregel?
 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm (geen VZW).
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal
werknemers omzet   balanstotaal
kleine ondernemingen < 50 VTE* < of = € 10.000.000 of < of = € 10.000.000
middelgrote ondernemingen < 250 VTE* < of = € 50.000.000 of < of = € 43.000.000

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming

Is operationele dienstverlening ook subsidieerbaar?

Operationele dienstverlening is NIET subsidieerbaar. Enkel de intellectuele vormen van dienstverlening zijn subsidieerbaar, dit geldt voor zowel het advies als voor de implementatiebegeleiding.
Een (eventuele) operationele dienstverlening is niet subsidieerbaar. Maw kunt u voor de loutere uitvoering geen steun krijgen via de KMO-portefeuille.

Is advies van niet-permanente of periodieke aard subsidieerbaar?

Advies van niet-permanente of periodieke aard is NIET subsidieerbaar
Advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten komt niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.
Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden: belastingadvies, juridisch advies, selectie- aanwerving en personeelsadvies, reclame-advies.

Voor meer informatie, zie www.kmo-portefeuille.be.

contact

marketing communicatie advies - BDDB Koen De Brouwer

Koen

koen@bddb.be

0484 75 79 74

Meer weten? Afspraak maken?
Contacteer ons gerust. We helpen u graag verder.