Select Page

Erkend dienstverlener
KMO-portefeuille

BDDB erkend dienstverlener KMO-portefeuille

advies

opleiding

veelgestelde vragen

Wie kan gebruik maken van de subsidiemaatregel?
  • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm (geen VZW).
  • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
  • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
  • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:

  • aantal werknemers
  • omzet
  • balanstotaal
werknemers omzet   balanstotaal
kleine ondernemingen < 50 VTE* < of = € 10.000.000 of < of = € 10.000.000
middelgrote ondernemingen < 250 VTE* < of = € 50.000.000 of < of = € 43.000.000

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming

Is operationele dienstverlening ook subsidieerbaar?

Operationele dienstverlening is NIET subsidieerbaar. Enkel de intellectuele vormen van dienstverlening zijn subsidieerbaar, dit geldt voor zowel het advies als voor de implementatiebegeleiding.
Een (eventuele) operationele dienstverlening is niet subsidieerbaar. Maw kunt u voor de loutere uitvoering geen steun krijgen via de KMO-portefeuille.

Is advies van niet-permanente of periodieke aard subsidieerbaar?

Advies van niet-permanente of periodieke aard is NIET subsidieerbaar
Advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten komt niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.
Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden: belastingadvies, juridisch advies, selectie- aanwerving en personeelsadvies, reclame-advies.

contact

marketing communicatie advies - BDDB Koen De Brouwer

Koen

koen@bddb.be

0484 75 79 74

Meer weten? Afspraak maken?
Contacteer ons gerust. We helpen u graag verder.

9 + 3 =