BDDB erkend dienstverlener KMO-portefeuille
Wie kan gebruik maken van de subsidiemaatregel?
  • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm (geen VZW).
  • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
  • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
  • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op.

Een kmo is een kleine of middelgrote onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is.

De indeling gebeurt volgens de Europese kmo-definitie en is afhankelijk van drie elementen

  • het aantal werknemers
  • het omzetcijfer of het balanstotaal
  • de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.

Om in een bepaalde groottecategorie te vallen, moet aan elk van de drie elementen voldaan zijn.

Groottecategorie aantal werknemers* jaaromzet of jaarlijks balanstotaal (in euro) zelfstandigheid
KO minder dan 50 tot 10 miljoen of tot 10 miljoen ja
MO minder dan 250 tot 50 miljoen of tot 43 miljoen ja
GO vanaf 250 meer dan 50 miljoen en meer dan 43 miljoen ja

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent).
Deeltijdse werknemers of mensen die geen volledig jaar voor de onderneming hebben gewerkt, worden proportioneel in ‘voltijdse werknemers’ omgezet (bv. twee halftijdse werknemers gelden als één voltijdse). Uitzendkrachten worden niet meegeteld.

 

Als een onderneming zich aanmeldt bij de kmo-portefeuille, wordt op basis van deze criteria een ondernemingsgrootte voorgesteld. De kmo-portefeuille haalt die gegevens op bij de Nationale Bank van België. De ondernemingsgrootte wordt vastgeklikt bij de eerste succesvolle steunaanvraag in een kalenderjaar en geldt voor de rest van dat kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming. De kmo-portefeuille bekijkt alleen de gegevens die gekoppeld zijn aan het ondernemingsnummer van de steunvragende onderneming. Als die onderneming tot een groep van ondernemingen behoort, moeten ook de criteria van de overige ondernemingen (deelnemende en/of participerende ondernemingen) meegeteld worden volgens de Europese kmo-definitie.

 

Is operationele dienstverlening ook subsidieerbaar?

Operationele dienstverlening is NIET subsidieerbaar. Enkel de intellectuele vormen van dienstverlening zijn subsidieerbaar, dit geldt voor zowel het advies als voor de implementatiebegeleiding.
Een (eventuele) operationele dienstverlening is niet subsidieerbaar. Maw kunt u voor de loutere uitvoering geen steun krijgen via de KMO-portefeuille.

Is advies van niet-permanente of periodieke aard subsidieerbaar?

Advies van niet-permanente of periodieke aard is NIET subsidieerbaar
Advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten komt niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.
Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden: belastingadvies, juridisch advies, selectie- aanwerving en personeelsadvies, reclame-advies.

3 + 11 =