Scroll down

we investeren

20%

We combineren uw én onze praktijkervaring met wat de wetenschap ons leert.
Evidence-based werkwijze

Evidence-based werkwijze

Wat betekent een “evidence-based” werkwijze precies? Dat ontdek je hier a.d.h.v. een concreet voorbeeld.

Framing effect

Framing effect

De manier waarop je een keuze formuleert, heeft een grote impact op de uitkomst. Hoe je dit vertaalt naar marketing & sales lees je hier.

Verwante
vakgebieden

Sociale
psychologie

De sociale psychologie levert veel inzichten over de dynamiek en de interactie tussen mensen en toont aan hoe we (onbewust) worden beïnvloed door anderen en hoe we van en samen met anderen leren.

Cognitieve
psychologie

De cognitieve psychologie bestudeert onder andere ons geheugen en onze herinneringen, hoe we zaken opslaan, hoe we problemen oplossen en hoe we informatie verwerken.

Neuro-
psychologie

De neuropsychologie houdt zich bezig met de functies van ons brein en de (al dan niet bewuste) relatie daarvan met ons gedrag.

Evolutionaire
psychologie

In de evolutionaire psychologie worden de psychologische aspecten van de menselijke geest en menselijk gedrag vanuit het oogpunt van de evolutietheorie verklaard.

Consumenten-
psychologie

De consumer psychology bestudeert menselijk gedrag met betrekking tot kooppatronen en -voorkeuren, incl. reacties op reclame, verpakking en communicatie.

Bij BDDB blijven we nieuwsgierig. Onze boekenkast staat dan ook vol interessante, wetenschappelijk onderbouwde boeken over de wondere wereld van ons brein.

Benieuwd?

Zij gingen je o.a. voor