COVID-19

Onderzoek toont aan dat langdurige stress-situaties (zoals deze COVID-19 maanden) leiden tot verstoorde prestaties én problematische onbeschikbaarheid van het personeel.
Maar hoe deze uitval van uw medewerkers zo laag mogelijk houden? Standaard-oplossingen blijken jammer genoeg niet toereikend.
Onze methode is multi-dimensioneel en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Mét resultaat.

WAT BLIJKT UIT ONDERZOEK?

 • Maar liefst 15-20% van personen die blootgesteld werden aan langdurige stresssituaties lopen risico op uitval.
 • Bij één op drie daarvan kan de uitval langdurig problematisch worden.

Door deze initiële uitval komen de overgebleven medewerkers onder een nóg hogere druk te staan, met alle risico’s van dien.

over ons

Mooie resultaten en tevreden klanten omdat we een beroep doen op een ruime praktijkervaring én op wetenschappelijk onderbouwde principes.

hoe helpen we u ?

Om het psychosociaal welzijn van uw medewerkers te bevorderen en de uitval zo laag mogelijk te houden, is juist en doelgericht schakelen de boodschap. Wij onderscheiden hierin vier pijlers.

^

1 / optimalisatie van de huidige maatregelen

Als zorginstelling heb je zeker en vast al extra maatregelen ingevoerd om jullie medewerkers te ondersteunen. Maar hebben deze wel het gewenste effect?

^

2 / stress debriefings medewerkers

Stress debriefings zijn hét middel bij uitstek zijn om uw medewerkers te helpen omgaan met de aanhoudende stress. Maar de ene stress debriefing is de andere niet.

^

3 / voorbereiding einde COVID, en daarna...

Het einde is niet onmiddellijk in zicht. Maar dat betekent niet dat je er als organisatie nog niet mee moet bezig zijn. Integendeel.

^

4 / image building naar buitenwereld

Organisaties staan of vallen met hun imago. We zorgen dat de buitenwereld je ziet zoals jij dit wilt. Belangrijk voor vandaag, cruciaal voor morgen.

1 | optimalisatie huidige maatregelen

Als zorginstelling heeft u zeker en vast al extra maatregelen ingevoerd om uw medewerkers te ondersteunen. Maar hebben deze wel het gewenste effect?

In onze COVID-screening luisteren we naar uw medewerkers en analyseren de genomen maatregelen. We bundelen onze bevindingen en aanbevelingen en bespreken deze met u. We geven aan hoe de impact te optimaliseren en reiken extra maatregelen aan.

Ξ Deze stap kan – indien gewenst – volledig digitaal gebeuren.

OUTCOME COVID-SCREENING

 • evaluatie reeds genomen maatregelen (wat betreft stress-reductie)
 • opsomming te nemen maatregelen op korte termijn om uitval te minimaliseren
 • opsomming te nemen maatregelen op lange termijn om uitval te minimaliseren

2 | stress debriefings medewerkers

Onderzoek toont duidelijk aan dat stress debriefings hét middel bij uitstek zijn om uw medewerkers te helpen omgaan met de aanhoudende stress. Maar de ene stress debriefing is de andere niet. Het is cruciaal dat deze stress debriefings juist worden uitgevoerd en aan bepaalde vereisten voldoen om effect te hebben.

We ontwikkelden – speciaal voor COVID – een onderbouwde manier van stress debriefings die door en voor uw eigen medewerkers kunnen worden uitgevoerd.

VOORDELEN VAN
ONZE STRESS-DEBRIEFINGS

 • preventief én curatief
 • veel hogere betrokkenheid van medewerkers
 • snellere & betere herkenning van alarm-signalen bij medewerkers
 • lagere drempel voor externe hulp
 • groot bereik op korte termijn
 • effect ook op lange termijn

3 | voorbereiding einde COVID, en daarna…

Het einde van COVID-19 is nog niet onmiddellijk in zicht. Maar heb je als organisatie ook al aan “the morning after” gedacht?

In een workshop bereiden we het einde van COVID-19 voor. Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Welke opportuniteiten liggen er? Met welke risico’s houden we best rekening en hoe kunnen we deze minimaliseren? …

OUTCOME WORKSHOP

 • duidelijke visie “waar willen we naartoe?”
 • in kaart brengen risico’s
 • opsomming to-do’s op korte termijn
 • opsomming to-do’s op lange termijn
Het einde van COVID-19 nog is niet onmiddellijk in zicht. Maar heb je als organisatie ook al aan “the morning after” gedacht?

4 | image building naar buitenwereld

HOE WE UW IMAGO
IN GOEDE BANEN
KUNNEN LEIDEN
 • strategische workshops
 • strategie & plan
 • marktonderzoek
 • implementatie online & offline

Interesse? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ontvang als KMO tot 30% financiële steun.

BDDB werd door de Vlaamse Overheid gecertificeerd als erkend dienstverlener voor de dienst ‘Opleiding’. Hierdoor kunt u als KMO tot 30% financiële steun krijgen voor onze opleidingen.

Zij gingen je o.a. voor

Meer weten? Even kennis maken?
Contacteer ons gerust. We helpen u graag verder.

2 + 9 =