Brainstorming 2.0

Scroll down
De output van de brainstorming verhoogt alvast wanneer je de deelnemers voorafgaand vraagt om in stilte na te denken. Maar dat is niet voldoende.
Wil je een uitgebreide en brede analyse, dan gebruik je best brainwriting en verzamel je de nota’s van de deelnemers.