Select Page

Diepte-interview of focusgroep?

Diepte-interview of focusgroep? Dit zijn de verschillen en de voor- en nadelen van elke methode.

→ Read: 5 min

door Koen De Brouwer   |   laatste update 03/05/2021

Als organisatie blijf je graag op de hoogte van de percepties en meningen die je klanten over je hebben. Om hier een diepgaand beeld over te krijgen, kan je beroep doen op kwalitatief marktonderzoek zoals diepte-interviews en focusgroepen.
Maar wat is het nu precies het verschil tussen de twee, en wat zijn de voor- en nadelen van elke methode?

Wat is een diepte-interview?

Een diepte interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarin de interviewer meer te weten komt over de respondent. De interviewer werkt hierbij met een gestructureerde vragenlijst, al kan daar ook wel wat van afgeweken indien nodig. Er wordt steevast gewerkt met open vragen waarin de respondent vrijuit kan antwoorden.
Bedoeling is om ook zeker achterliggende redenen en percepties te achterhalen.

Gespreksduur: meestal tussen 1 – 2 uur.
Locatie: dit kan bij de klant zelf zijn of op een externe locactie

Wat is een focusgroep?

Waarom kwalitatief onderzoek?

Ons gedrag wordt gestuurd door percepties, drempels, ideeën en meningen. Kwalitatief onderzoek gaat na wat die precies inhouden en hoe je die (eventueel) kan sturen. Deze inzichten zijn daarom van absolute goudwaarde voor je organisatie.

Diepte-interviews

Focusgroepen

Waarom kies je voor focusgroepen?

Zoals eerder gesteld, is het erg belangrijk dat mensen vrijuit kunnen babbelen. In focusgroepen gebeurt het gesprek in groep, waardoor de deelnemers zich niet (of toch een pak minder) individueel geviseerd voelen. Hierdoor zijn ze meer op hun gemak en wordt de input die ze geven een pak diepgaander.
Daarnaast werk je in focusgroepen met homogene groepen waarin deelnemers veel met elkaar gemeen hebben. Wanneer deelnemers gelijkenissen vertonen, voelen ze zich meer op hun gemak en spreken ze gemakkelijker vrijuit. Negatieve groepsdruk kan er daarentegen voor zorgen dat meningen voor zich worden gehouden en zelfs à la minute worden bijgesteld om te voldoen aan de goedkeuring van de groep.

 

De cruciale inzichten die je uit focusgroepen haalt, zijn van goudwaarde voor je bedrijf. Focusgroepen zijn de fundamenten van je verdere marketing & communicatie. Wij beschouwen focusgroepen ook wel als een verzekering voor de verdere marketinginspanningen. Zonder deze inzichten kan je de bal immers volledig misslaan en je investeringen in rook zien opgaan.

Focusgroepen zijn de fundamenten voor je verdere marketing & communicatie.

Marktonderzoek, iets voor mijn organisatie?

Over Koen De Brouwer

Koen is al zijn hele leven lang gepassioneerd door hoe ons brein ons beïnvloedt en gelooft rotsvast in de combinatie van praktijkervaring met wat de wetenschap ons leert.
Hij licht hier graag een tip van de sluier op.

koen@bddb.be
0484 75 79 74