Focusgroepen: praktisch

Scroll down

1.     bepaling doelgroepen

2.     rekrutering

3.     discussiegids

4.     moderator & notulist

5.     rapportering

6.    begeleiding doorheen het jaar

focusgroepen, iets voor mijn organisatie?