Select Page

Hoe begin je aan een focusgroep?

Een focusgroep kan van goudwaarde zijn voor je organisatie. Maar hoe gaat zo’n groep concreet in zijn werk?

→ Read: 6 min

door Koen De Brouwer   |   Laatste update: 05/05/2021

1.     bepaling doelgroepen

Bij focusgroepen is het erg belangrijk om te werken met homogene doelgroepen. Wanneer deelnemers gelijkenissen vertonen, voelen ze zich meer op hun gemak en spreken ze gemakkelijker vrijuit. Negatieve groepsdruk kan er daarentegen voor zorgen dat meningen voor zich worden gehouden en zelfs à la minute worden bijgesteld om te voldoen aan de goedkeuring van de groep.

De bepaling van elke doelgroep is dan ook erg belangrijk. Bij BDDB vullen we dit vaak in tijdens strategische workshops, eventueel aangevuld met extra meetings en/of gesprekken.

2.     rekrutering

Liggen de doelgroepen vast? Tijd voor de rekrutering! Zorg zeker voor wat marge en rekruteer meer deelnemers dan strikt noodzakelijk. Een afzegging op het laatste moment kan immers altijd.

3.     discussiegids

4.     moderator & notulist

Groepsgesprekken zijn een krachtig wapen, indien juist uitgevoerd. Naast de discussiegids heeft de moderator hierin een bepalende rol.
Hij/zij moet uiteraard de deelnemers op hun gemak weten te stellen en de discussiegids volgen, maar daarnaast moet moderator zich ook volledig neutraal opstellen én de juiste vragen op de correcte manier naar de groep brengen.
We raden ten zeerste aan om een ervaren moderator met kennis van zaken te gebruiken.

Focusgroepen worden steeds genotuleerd, en ook vaak gefilmd. Waarom ook gefilmd? Net omdat we ook peilen naar onderliggende percepties en meningen. En die komen soms enkel naar buiten via gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal.

5.     rapportering

De focusgroepen worden achteraf geanalyseerd en vervolgens gegoten in een overzichtelijk rapport, opgesplitst per doelgroep.
Een juiste en neutrale presentatie van de resultaten is cruciaal. Het gaat tenslotte om onmisbare input.

Inhoud rapport (o.a.):

  • Algemene bevindingen
  • Do’s & Don’ts
  • Wat zijn musts?
  • Wat zijn mogelijke drempels?
  • Hoe kunnen we deze drempels verlagen of zelfs verwijderen?

6.    begeleiding doorheen het jaar

De inzichten uit het marktonderzoek vormen de fundering voor je verdere marketing en communicatie. Het is daarom belangrijk om ze herhaaldelijk aan te kaarten, ook op lange termijn.

Bij BDDB helpen we onze klanten hiermee bijvoorbeeld d.m.v. periodieke meetings doorheen het ganse jaar. We waken over de inzichten en zorgen dat deze verweven zijn en blijven in alle marketingtools en communicatiecampagnes.

focusgroepen, iets voor mijn organisatie?

Over Koen De Brouwer

Koen is al zijn hele leven lang gepassioneerd door hoe ons brein ons beïnvloedt en gelooft rotsvast in de combinatie van praktijkervaring met wat de wetenschap ons leert.
Hij licht hier graag een tip van de sluier op.

koen@bddb.be
0484 75 79 74